Ajudes a l’Energia Renovable

Aquests ajuts financen la incorporació de sistemes tèrmics renovables als edificis i instal·lacions i us permetran reduir la factura energètica de climatització i aigua calenta.