Ajudes a l’Energia Renovable

Sumau la vostra empresa industrial a la transició energètica i estalviau en la vostra factura energètica. Aquest programa d’ajuts subvenciona actuacions dirigides a reduir les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.