Sistemes tèrmics renovables

La revolució renovable també arriba a la climatització i a l’aigua calenta sanitària. Aquests ajuts per a particulars i comunitats de veïnats financen la incorporació de sistemes tèrmics renovables als habitatges i us permetran reduir la factura energètica de climatització i aigua calenta. Aquest programa finança diferents tecnologies, des de panells solars tèrmics, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia o sistemes d’aerotèrmia. Així mateix, també finança els circuits de climatització o hidràulics.

Solar tèrmica

 • 900 €/kW d’ajut fins a 1800 € per llar en instal·lacions de fins a 50 kW.

 • 850 €/kW d’ajut fins a 1050 € per llar en instal·lacions d’entre 50 i 100 kW.

 • 750 €/kW d’ajut fins a 950 € per llar en instal·lacions d’entre 100 i 400 kW.

 • 650 €/kW d’ajut fins a 820 € per llar en instal·lacions majors de 400 kW.

Ajut addicional de fins a 385 € per desmantellar instal·lacions existents.

Biomassa

 • 250 €/kW d’ajut per caldera fins a 2500 € per llar.

 • 250 €/kW d’ajut per a aparells de calefacció locals fins a 3000 € per llar.

Ajut addicional de fins a 480 € per desmantellar instal·lacions existents.

Geotèrmia i hidrotèrmia

 • 2250 €/kW fins a 13.500 € per habitatge, en cas de circuit tancat.

 • 1600 €/kW fins a 9.000 € per habitatge, en cas de circuit obert.

Aerotèrmia

 • 500 €/kW fins a 3.000 €.

Circuits interiors (exclòs per biomassa)

 • 600 €/kW d’ajut fins a 3.600 € per sòl radiant.

 • 550 €/kW d’ajut fins a 1.830 € per radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors.

Termini i crèdit

Són subvencionables totes les instal·lacions realitzades a partir del 30 de juny i fins al 31 de desembre de 2023. El crèdit de què disposa aquesta convocatòria és de 2.305.087 €, però en cas d’esgotar el crèdit es preveu l’ampliació de la línia.

Accés a la sol·licitud