Renovables tèrmiques per sectors econòmics

La revolució renovable també arriba a la climatització i a l’aigua calenta sanitària. Aquests ajuts per a diferents sectors econòmics i el sector públic financen la incorporació de sistemes tèrmics renovables a les vostres instal·lacions i us permetran reduir la factura energètica de climatització i aigua calenta. Aquest programa finança diverses tecnologies com panells solars tèrmics, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia o sistemes d’aerotèrmia. Així mateix, també finança microxarxes de calor i/o fred.

Beneficiaris i intensitat dels ajuts

Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector industrial, agropecuari, serveis i/o altres sectors de la economia, incloent el sector residencial

Petita empresa

  • 45 % del cost subvencionable.

Mitjana empresa

  • 40 % del cost subvencionable

Gran empresa

  • 35 % del cost subvencionable.

 

Programa d’incentius 2: realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en edificis no residencials, establiments i infraestructures del sector públic.

  • 70 % del cost subvencionable.

 

Aquestes quanties s’incrementen en un 5 % en municipis de repte demogràfic (menys de 5.000 habitants o menys de 20.000, amb nuclis de fins a 5.000 habitants).

 

Tecnologies i cost subvencionable màxim

Programa 1 Programa 2
Tecnologia Cost subvencionable màxim (€/kW) Cost subvencionable màxim (€/kW)
Solar tèrmica 1.070 1.070
Geotèrmia/hidrotèrmia 2.000 2.000
Aerotèrmia 1.000 1.000
Biomassa cambra combustió 50 100
Calderes de biomassa i calefacció local 430 500
Xarxes de distribució 450 450

Termini i crèdit

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 20 de juny de 2022 i finalitza quan s’esgoti el crèdit o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023. El crèdit de què disposa aquesta convocatòria és de 2.856.537 euros, provinents dels fons Next Gen, però en cas d’esgotar el crèdit es preveu l’ampliació de la línia.

 

Accés a la sol·licitud