Punts de càrrega i pèrgoles solars

Aquesta línia de subvencions és la millor manera de cobrir aparcaments amb pèrgoles fotovoltaiques i instal·lar-hi punts de càrrega. S’hi poden acollir ajuntaments, consells insulars, ens instrumentals i centres de recerca.

Els punts de recàrrega han de ser de lliure accés i han de situar-se a la via pública o en aparcaments públics. Es finança fins a 10 kW de pèrgola solar per cada punt de recàrrega que s’instal·li, així com bateries d’ió liti.

Quanties

  • 100 % de l’equip de recàrrega fins a 4.000 € per a punts simples i 7.000 € per a dobles.

  • 100 % de la pèrgola fotovoltaica fins a 1,5 €/Wp i un màxim de 10 kW per cada punt de recàrrega.

  • 100 % de la bateria d’ió liti fins a 500 €/kWh.

En el cas de municipis petits que necessitin d’assistència tècnica, l’Institut Balear de l’Energia s’ofereix com a col·laborador per prestar assistència a qui ho necessiti.

Termini i crèdit

Aquests ajuts es troben finançats per l’Impost de Turisme Sostenible. Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 30 de juny de 2022, amb un pressupost total de 6.000.000 euros i per a projectes a executar abans de finals de 2022.

Accés a la sol·licitud