Instal·lació de punts de càrrega

A més d’ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics, el programa MOVES III també conté subvencions dirigides a finançar la instal·lació de punts de càrrega perquè pugueu recarregar el vehicle en el vostre domicili.

Quanties

L’ajut per a aquesta actuació és del 70 % per a particulars, persones físiques i comunitats de propietaris de forma general, i del 80 % quan l’actuació es faci en un municipi de menys de 5.000 habitants.

Termini i crèdit

Són subvencionables totes les instal·lacions realitzades a partir del 10 d’abril i fins al 31 de desembre de 2023. El crèdit de què disposa aquesta convocatòria és de 3.000.000 €, però en cas d’esgotar el crèdit es preveu l’ampliació de la línia.

Accés a la sol·licitud