Autoconsum amb plaques fotovoltaiques

Sumeu-vos a produir la vostra pròpia electricitat a partir de plaques fotovoltaiques i estalvieu en la factura de la llum del vostre negoci. L’autoconsum és el mecanisme per mitjà del qual qualsevol persona pot produir i consumir la seva pròpia electricitat procedent d’energies renovables. És una eina molt efectiva per abaratir la factura de la llum, a més de lluitar contra el canvi climàtic.

L’electricitat es pot consumir en el moment de la generació, emmagatzemar-la en sistemes d’acumulació o, en cas contrari, abocar-la a la xarxa com a excedent. La instal·lació no té vocació de desconnectar-se de la xarxa de subministrament elèctric, sinó que pretén reduir el consum d’aquesta.

Petita empresa

  • 45 % del cost subvencionable en instal·lacions fins a 10 kW.

  • 35 % del cost subvencionable en instal·lacions majors de 10 kW.

Empresa mitjana

  • 25 % del cost subvencionable.

Gran empresa

  • 15 % del cost subvencionable.

Retirada d’amiant

En cas de substituir cobertes d’amiant, es preveu un ajut addicional:

  • 660 €/kWp d’ajut addicional per a instal·lacions inferiors a 10 kWp

  • 450 €/kWp d’ajut addicional per a instal·lacions d’entre 10 kWp i 1000 kWp.

Instal·lació de marquesines

En cas que la instal·lació solar fotovoltaica s’ubiqui sobre marquesina, es preveu un suport addicional de 500 €/kWp, ideal per cobrir aparcaments.

Aquestes quanties s’incrementen en un 5 % per als municipis menors de 5.000 habitants.

Exemples:

Una empresa petita instal·la 10 kW sobre la seva coberta per 15.000 € amb IVA i obté una subvenció de 6.750 €. Com la instal·lació produeix sobretot en horari laboral, l’estalvi anual estimat estaria al voltant dels 2.000 €, en funció del consum de l’empresa.

Una empresa mitjana instal·la 50 kW sobre la seva coberta per 75.000 € amb IVA i obté una subvenció de 12.500 €. Com la instal·lació produeix sobretot en horari laboral, l’estalvi anual estimat estaria al voltant dels 11.000 €, en funció del consum de l’empresa.

Una empresa més gran instal·la 100 kW sobre la seva coberta per 130.000 € i obté una subvenció de 19.500 €. Com la instal·lació produeix sobretot en horari laboral, l’estalvi anual estimat estaria al voltant dels 20.000 €, en funció del consum de l’empresa.

Amb subvenció el temps d’amortització rondaria els cinc anys, cosa que suposaria un aprofitament durant gairebé 20 anys a cost pràcticament zero. Addicionalment, molts municipis preveuen desgravacions de l’IBI i altres beneficis fiscals que encara redueixen més el temps d’amortització.

Termini i crèdit

Instal·lacions des de la data de sol·licitud fins al 31 de desembre de 2023. Balears compta amb 4.199.450 euros, però en cas d’esgotar el crèdit es preveu l’ampliació de la línia.

Accés a la sol·licitud