Adquisició de vehicles elèctrics

Sumau el vostre ajuntament, consell o ens instrumental del sector públic a la mobilitat elèctrica i eliminau els combustibles fòssils gràcies als ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids endollables del Pla MOVES III. A més d’estalviar en la despesa mensual de combustible contribuireu a reduir les emissions i lluitar contra el canvi climàtic. Les Illes Balears tenen unes dimensions ideals per a l’autonomia que ofereixen els vehicles elèctrics, a més de comptar amb una àmplia xarxa pública i privada de punts de càrrega que creix cada dia.

Vehicles

  • 7000 € d’ajut amb desballestament del vehicle antic.

  • 4500 € d’ajut sense desballestament del vehicle antic.

Motocicletes

  • 1.300 € d’ajut amb desballestament del vehicle antic.

  • 1.100 € d’ajut sense desballestament del vehicle antic.

Furgonetes

  • 9.000 € d’ajut amb desballestament del vehicle antic.

  • 7.000 € d’ajut sense desballestament del vehicle antic.

Aquestes quanties s’incrementen en un 10 % per als municipis menors de 5.000 habitants.

Termini i crèdit

Són subvencionables totes les adquisicions realitzades a partir del 10 d’abril i fins al 31 de desembre de 2023. El crèdit de què disposa aquesta convocatòria és de 6.300.000 euros, però en cas d’esgotar-se es preveu l’ampliació de la línia.

Accés a la sol·licitud

** En cas que l’ens del sector públic instrumental tengui activitat econòmica, aquests ajuts s’hauran de tramitar com a empresa.