Instal·lació de punts de càrrega

A més d’ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics, dins el programa MOVES III també hi ha subvencions dirigides a finançar la instal·lació de punts de càrrega perquè pugueu recarregar els vehicles del vostre negoci.

Punts de càrrega amb potència superior a 50 kW i d’accés públic

Municipis menors de 5.000 habitants

  • 60 % de subvenció per a petites empreses.

  • 50 % de subvenció per a mitjanes empreses.

  • 40 % de subvenció per a grans empreses.

Municipis majors de 5.000 habitants

  • 50 % de subvenció per a petites empreses.

  • 45 % de subvenció per a mitjanes empreses.

  • 35 % de subvenció per a grans empreses.

Punts de càrrega amb potència inferior a 50 kW

Termini i crèdit

Són subvencionables totes les instal·lacions realitzades a partir del 10 d’abril i fins al 31 de desembre de 2023. El crèdit de què disposa aquesta convocatòria és de 3.000.000 euros, però en cas d’esgotar-lo es preveu l’ampliació de la línia.

Accés a la sol·licitud