L’IBE adjudica el projecte d’instal·lació de plaques solars a l’aparcament de l’Hospital Mateu Orfila

La mesa de contractació del projecte per cobrir l’aparcament de l’Hospital Mateu Orfila ha proposat adjudicar-ne la redacció i la direcció d’obres a l’empresa Inti Energia. Es tracta d’una primera proposta d’adjudicació, que estableix un pressupost de 47.380€ més IVA i un termini d’execució de les obres de vuit mesos.

A partir d’ara, l’empresa adjudicatària té sis setmanes per redactar i presentar el projecte definitiu de la que ha de ser la major instal·lació d’autoconsum de l’illa de Menorca. Es preveu que les obres estiguin enllestides a final d’any.

Serà el primer aparcament d’un hospital públic completament cobert amb panells fotovoltaics que entri en funcionament a les Illes Balears.

La coberta solar cobrirà els 15.000 m² del pàrquing del centre hospitalari. Una vegada posada en marxa, aquesta infraestructura tindrà una potència de 875 kW. A més, serà capaç de generar fins al 20 % de l’electricitat que necessita l’hospital, la qual cosa suposarà un abaratiment de la factura de la llum de l’Ib-Salut.

S’ha de tenir en compte que l’Hospital Mateu Orfila és, a hores d’ara, un dels grans consumidors d’energia de l’illa. De fet, suposa un 1,5 % de tot el consum de Menorca. Per tant, la coberta solar contribuirà a disminuir de manera considerable les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i a continuar avançant en la transició energètica de les Illes Balears.

Cobrir els grans aparcaments, una obligació recollida en la Llei de canvi climàtic

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix l’obligació  d’aprofitar els grans aparcaments en superfície per generar energia neta. En concret, fixa que s’han de cobrir amb plaques solars de generació fotovoltaica els espais destinats a les places d’estacionament de tots els aparcaments de titularitat pública en sòl urbà ubicats en superfície que ocupin una àrea total superior als 1000 m², com és el cas del pàrquing de l’Hospital Mateu Orfila.

D’altra banda, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ja va obrir la consulta preliminar per als hospitals de Manacor, Inca i Son Llàtzer.