L’IBE adjudica l’execució de set projectes d’autoconsum compartit a Palma, Alaró, Selva i Sineu

Fins a 432 llars i 46 pimes es podran beneficiar d’energia neta a preu de cost

L’Institut Balear de l’Energia (IBE), ens adscrit a la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha adjudicat les obres d’execució de set autoconsums compartits situats a Palma, Alaró, Selva i Sineu (Mallorca). La licitació s’ha dividit en quatre lots, un per cada municipi, per facilitar així la participació de les petites empreses, atès que únicament es podia adjudicar un lot per empresa.

Aquests set projectes podran abastir d’energia neta a preu de cost fins a un total de 432 llars, prioritzant sempre les llars vulnerables per lluitar contra la pobresa energètica, a més de fins a 46 pimes i els propis consums municipals. En total, la licitació va sortir per un valor de 832.693,00 euros (més IVA), i finalment s’ha adjudicat a un preu de 605.832,29 euros (més IVA), amb una important rebaixa. Està previst un temps d’execució de 18 setmanes des de l’acte de replanteig. Els set projectes estalviaran l’emissió de 392,38 tones de CO2/any, contribuint així a la mitigació del canvi climàtic.

Palma

En el cas dels projectes d’autoconsum compartit a Palma, l’empresa Sferaone Solutions & Services, SL, ha estat la que ha obtingut major puntuació. El pressupost de licitació era de 251.375 euros més IVA, i aquesta empresa ha guanyat la licitació amb una oferta de 154.900 euros més IVA.

El projectes estan ubicats a les cobertes d’edificis d’habitatges del IBAVI situats a es Viver (carrer del Crèdit Balear) i es Pil·larí (carrer de Bernat Jofre), amb una potència de 60 kW cadascun, que podran abastir fins a un total de 168 llars i 12 empreses, subministrant així energia verda a preu de cost a veïnats de Palma, prioritzant les llars vulnerables. A més, s’evitaran un total de 82,7 tones de CO2/any d’emissions.

Aquests projectes són possibles gràcies al conveni firmat amb l’Institut Balear de l’Habitatge, el qual estableix que els recursos provinents de l’energia facturada es reinvertiran en millores d’eficiència energètica i rehabilitació dels edificis.

Alaró

En el cas dels projectes d’autoconsum compartit a Alaró, l’empresa Urbia Intermediación Ingeniería y Servicios, SAL, ha estat la que ha obtingut la major puntuació. El pressupost de licitació era de 392.725 euros més IVA, i aquesta empresa ha guanyat la licitació amb una oferta de 299.989 euros més IVA.

El projectes estan ubicats a l’aparcament de Son Tugores i al poliesportiu, amb una potència de 100 kW cadascun, que podran abastir fins a un total de 160 llars i 20 empreses, a més dels propis consums municipals. A més, s’evitaran un total de 160 tones de CO2/any d’emissions.

Selva

En el cas del projecte d’autoconsum compartit a Selva, l’empresa Eycom Instalaciones, SL, ha estat la que ha obtingut major puntuació. El pressupost de licitació era de 127.429 euros més IVA, i aquesta empresa ha guanyat la licitació amb una oferta de 107.216,29 euros més IVA.

El projectes estan ubicats al Pavelló de Ses Comes, amb una potència de 55 kW, i al CEIP es Putxet, amb una potència de 25 kW, que podran abastir fins a un total de 64 llars i 32 empreses, a més dels consums municipals. A més, s’evitaran un total de 92,7 tones de CO2/any d’emissions.

Sineu

En el cas del projecte d’autoconsum compartit a Sineu, l’empresa Punt de Servei Elèctric, SLU, ha estat la que ha obtingut major puntuació. El pressupost de licitació era de 61.163,5 euros més IVA, i aquesta empresa ha guanyat la licitació amb una oferta de 43.727 euros més IVA.

El projecte està ubicat al magatzem municipal, amb una potència de 55 kW, que podrà abastir fins un total de 40 llars i 5 empreses, a més dels propis consums municipals. A més, s’evitaran un total de 49,18 tones de CO2/any d’emissions.