Cessió d’espais municipals per a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit

Omplint aquest formulari ens pots fer arribar els espais municipals disponibles per a la instal·lació de panells fotovoltaics que subministrin energia a preu de cost a un radi de 2 km. Nosaltres estudiarem la viabilitat tècnica de l’espai proposat. 

* Dades obligatòries