El Pla MOVES II rep més de 400 sol·licituds des de l’octubre, quasi el doble del total que va rebre l’anterior convocatòria

La Direcció General d’Energia ha aprovat a dia d’avui 192 propostes de resolució favorables, amb un import total de subvenció de 991.865 euros.

El Pla MOVES II ha rebut un total de 416 sol·licituds des que es va publicar la convocatòria el passat 1 d’octubre del 2020, superant així les 234 que va rebre el Pla MOVES I en total. D’aquestes 416 sol·licituds, s’han dictat 192 propostes de resolució favorables amb un import total de subvenció de 991.865,42 euros.

En aquest sentit, 199 de les sol·licituds son relatives a l’actuació 1 sobre vehicles d’energies alternatives i 114 tenen a veure amb l’actuació 2, sobre infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric. D’altra banda, sobre l’actuació 3, relativa a implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques, s’ha rebut una sol·licitud. D’altra banda, quant a la sol·licitud combinada d’adquisició de vehicles i infraestructura de recàrrega s’han rebut 15 sol·licituds, mentre que encara queden 87 pendents de processar administrativament i assignar l’actuació.

Així mateix, cal indicar que s’han dictat 192 propostes de resolució favorables amb un import total de subvenció de 991.865,42 euros, dels quals 444.370,00 corresponen a l’actuació 1 i un total de 359.709,11 a l’actuació 2. La resta, un total de 187.786,31 euros, corresponen a l’actuació 1 i 2 conjuntes.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha asseverat que «el ritme de sol·licituds d’aquest Pla demostra la implicació de la ciutadania quant a la necessitat d’apostar per un tipus de vehicles més sostenibles i menys contaminants». «Des del Govern veiem amb bons ulls la resposta de la ciutadania balear en aquest àmbit, fet que demostra gran sensibilitat per continuar fent passes cap a una transició energètica a les Balears que ajudi a reduir emissions i a lluitar contra el canvi climàtic», ha afegit.

Cal assenyalar que es poden rebre ajudes per a les actuacions següents:

  • Actuació 1. Adquisició de vehicles elèctrics, híbrids endollables, GNC, GNL, GLP, o pila de combustible.
  • Actuació 2. Implantació de punts de recàrrega.
  • Actuació 3. Implantació de sistemes de préstec de bicicletes elèctriques.
  • Actuació 4. Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

D’altra banda, cal apuntar que els vehicles híbrids no endollables no són subvencionables. Per a l’obtenció de la subvenció per compra d’un turisme o furgoneta cal donar de baixa un vehicle de la seva propietat amb una antiguitat mínima de set anys, o bé aportar una declaració responsable que acrediti que no disposi de cap vehicle al seu nom. Les sol·licituds s’hauran de presentar de forma telemàtica a través de l’enllaç que s’adjunta. No obstant això, aquelles persones físiques que no tenguin mitjans per fer la tramitació online la podran presentar a qualsevol registre de l’administració, tot tenint en compte que cal sol·licitar cita prèvia. Més informació a la web:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4221437&coduo=6&lang=ca.

Cal recordar que el període de sol·licituds està obert fins a l’1 d’octubre de 2021, i que el termini per a la justificació de l’actuació és de dotze mesos des de la concessió de la subvenció.Aquesta línia d’ajudes està cofinançada per l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya 2014-2020 (POPE).