El nou visor de l’IBE localitza 111 pàrquings que s’hauran de cobrir amb plaques fotovoltaiques a Menorca

El director gerent de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), Ferran Rosa, s’ha reunit avui amb representants del Consell Insular de Menorca, encapçalats per la consellera Cristina Gómez, i set ajuntaments de l’illa, per presentar el nou visor d’aparcaments amb dimensions superiors als 1.000 m2. Aquesta nova eina ha estat elaborada pel Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) i té com a objectiu localitzar tots els pàrquings de grans dimensions de les Illes Balears susceptibles de ser coberts amb plaques fotovoltaiques.

Concretament, a Menorca, s’han localitzat 111 aparcaments que compleixen amb aquestes característiques. Suposen una superfície de 33 hectàrees i podrien generar fins a 26 MW, prop d’un 9 % de l’electricitat consumida a Menorca.

«L’IBE ja ha començat a cobrir amb plaques fotovoltaiques els aparcaments del Govern. Aquesta mateixa setmana ja hem adjudicat el projecte i la direcció d’obres del pàrquing de l’Hospital Mateu Orfila. Esperam que a final d’any produeixi el 20 % del consum elèctric de l’Hospital, amb l’estalvi econòmic i d’emissions de CO2 que això suposa», ha assegurat Ferran Rosa.

Aquest visor és la primera passa d’una estratègia global d’impuls de la generació d’energia solar en tots els aparcaments amb potencial solar de les Illes Balears.

De fet, la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix obligacions de generar energia neta en espais urbanitzats, com ara les grans cobertes o els aparcaments.

En termes agregats, cal destacar que el nou visor ha identificat un total de 794 aparcaments de més de 1.000 m2 arreu de les Illes Balears, els quals sumen 275,48 hectàrees. La majoria, 571, s’ubiquen a l’illa de Mallorca; 111, a Menorca; 102, a Eivissa, i 10, a Formentera.

Els càlculs inicials que es desprenen del visor indiquen un potencial de generació elèctrica renovable de fins a 220 MW. Aquesta xifra podria arribar a suposar el 6,1 % del consum elèctric de Balears en cas que tots aquests aparcaments es cobrissin amb plaques fotovoltaiques.

El visor es pot consultar a https://ideib.caib.es/aparc_fotovolt/.