Ajudes a l’Energia Renovable

Aquests ajuts financen la incorporació de sistemes tèrmics renovables als edificis i instal·lacions i us permetran reduir la factura energètica de climatització i aigua calenta.
Sumau la vostra empresa industrial a la transició energètica i estalviau en la vostra factura energètica. Aquest programa d’ajuts subvenciona actuacions dirigides a reduir les emissions de diòxid de carboni i el consum d’energia final, mitjançant la millora de l’eficiència energètica.